Stiftelsen Wøyen

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Våre vedtekter

Kontakt
Advokat Kari Paulsrud
Kindem & co Advokatkollegiet
Postboks 373 Sentrum
0102 Oslo
kpaulsrud@kindemco.no

Besøksadresse:
Prinsensgate 22
Tlf 22 34 61 00
Fax 22 34 61 01
Mobil 90 88 97 33

Søk om midler for 2019

Fristen for å søke om prosjektmidler for 2019 er 31.12.2018.

Ved  tildelingen i 2019 er det også ønskelig med søknader som har hjelpetiltak for familier med annen etnisk opprinnelse og søknader som har barnevernet og media som tema.

Søknadsmal og søknadsforside skal benyttes.

Søknader skal sendes pr. post (ikke epost).

  

Stiftelsen Wøyens styre vil behandle søknaden i første halvdel av februar 2019.

All informasjon i forbindelse med søknad for 2019 vil ligge på hjemmesiden.

Styret i Stiftelsen Wøyen består av:

Styrets leder, Barnevernleder Anne-Beth Brekke Tvedt

Styrets nestleder, Group treasurer Dan-Erik Nilsen

Seniorforsker (p) Randi Kjeldstad

Barnevernspedagog Ellen Galaasen

Professor Øyvind Nordli

Varamedlem: Førsteamanuensis Merete Havre